O projektu

Naší škole byl v roce 2013 schválen projekt v Operačním programu Praha - Adaptabilita
"Výuka pro 21. století – projektová výuka a digitalizace výuky".
Projekt je zaměřen na inovaci výuky.

Součástí tohoto projektu je zavedení projektové mezipředmětové výuky v prvních třech ročnících, dále spolupráce na technických maturitních projektech s vysokými školami, školení pro naše žáky a pedagogy na spolupracující vysoké škole, a vytváření celé řady podpůrných výukových materiálů pro matematiku, fyziku, deskriptivní geometrii, biologii a český jazyk.

Operační program Praha - Adaptabilita, který je financován z Evropského sociálního fondu, má cíl prostřednictvím investic do vzdělávání, lidských zdrojů a škol zlepšit a usnadnit život Pražanů.

Operační program Praha – Adaptabilita je zaměřen na podporu konkurenceschopnosti, boje proti sociálnímu vyloučení a vstupu na trh práce obyvatel Prahy. Cílem programu je podpořit profesní potenciál zaměstnanců, pomoci lidem, kterým ve vstupu na trh práce brání nějaká překážka, a v neposlední řadě investovat do rozvoje škol, nových studijních programů a vzdělávání učitelů.

Více informací o Operačním programu Praha - Adaptabilita najdete zde.