Souhrnné informace – prosinec 2014

Výuka pro 21. století – projektová výuka a digitalizace výuky

Souhrnné informace – prosinec 2014

Ve školním roce 2014/15 pokračuje práce na tomto projektu, na jehož realizaci naše škola získala grant od programu OPPA a který probíhá od července 2013.

Výstupy

Testy a kvízy

V rámci tohoto projektu vzniklo od začátku již 950 testových a kvízových otázek do matematiky, 500 testových a kvízových otázek do fyziky, a 42 výukových celků do českého jazyka.

Na zpracování otázek do matematiky se podílí: Mgr. Jana Emingrová, Mgr. Marta Kabátková a RNDr. Alena Rybáková. Na zpracování otázek do fyziky se podílí: Mgr. Věra Krajčová a RNDr. Renata Zýková.

Na zpracování výukových celků pro rozvoj čtenářské gramotnosti se podílí: Mgr. Ivona Liptáková, Mgr. Miroslava Saiková, Mgr. Ivona Vítová.

Videa a vizualizace

Celkově je v plánu vytvořit:

- 15 vizualizací pro matematiku ve formě videa nebo interaktivní aplikace

- 40 videí pokusů z fyziky

- 2 videa pro biologii

- 14 vizualizací pro deskriptivní geometrii ve formě videa nebo interaktivní aplikace

Vizualizace do matematiky a deskriptivní geometrie byly zpracovány v prvním a druhém monitorovacím období. Videa do biologie jsou již zpracována.  V třetím monitorovacím období vzniklo celkem dalších 13 výukových videí do fyziky, a zbývá natočit již jen 10 videí do fyziky, a tato oblast bude splněna.

Vzdělávání pedagogů

Obě plánovaná školení, kterými jsou

- Principy přenosu signálů, modulace, kódování a komprese

- Elektrotechnologie, legislativa spojená s elektrárnami a elektrotechnologiemi, připojitelnost k energetickým sítím, modelování v sítích a jejich provozu, elektrárny, elektrické pohony

již úspěšně proběhla v únoru a březnu 2014.

Studentský projekt

V minulém školním roce proběhl pilotní ročník tohoto předmětu, v letošním školním roce pokračuje předmět již jen pro třetí ročník (viz článek o studentském projektu).

Implementace vytvořených výstupů projektu do výuky předmětů

V rámci aktivity jsme pro inovaci výuky zakoupili vizualizéry, bezdrátový mikroskop, kameru s infra snímáním, hlasovadla, tablety. Vizualizéry používají učitelé ve výuce matematiky, fyziky a deskriptivní geometrie. Bezdrátový mikroskop a infrakamera slouží pro inovaci výuky fyziky. Pomocí hlasovadel získají učitelé možnost okamžité zpětné vazby po probrání látky, ať už anonymní formou nebo formou testu. Na konci června proběhlo školení práce s hlasovadly pro řídicí tým i pro vyučující, kteří chtějí hlasovadla pro výuku používat. Implementace vznikajících materiálů (kvízy, testy, pracovní texty, videa, vizualizace) do výuky probíhá průběžně.

Školení žáků

Od července do prosince 2014 proběhlo ve spolupráci s vysokými školami celkem dalších 19 školení, cvičení či přednášek pro naše studenty. Spolu se školeními z prvního a druhého monitorovacího školení již proběhlo 112 školení. Celkem 699 žáků prošlo od začátku projektu minimálně 1 školením, průměrně vychází 3 školení na žáka.

Technické maturitní projekty

Pro tento školní rok byly vybrány následující technické maturitní projekty, v rámci nichž studenti čtvrtého ročníku realizují svá řešení ve spolupráci s pracovišti vysokých škol.

Projekty:

1. VYTVOŘENÍ POMŮCEK DO VÝUKY FYZIKY – PŘEMĚNY ENERGIÍ A JEDNODUCHÉ DEMONSTRAČNÍ POMŮCKY

Výstupem projektu jsou vozíčky určené k demonstraci přeměny energií na energii pohybovou. Dále pak demonstrační pomůcka určena ke studii termodynamiky.

2. VYTVOŘENÍ PRAKTICKÉ VÝUKOVÉ SADY PRO PŘEDMĚT FYZIKA, OBOR KINEMATIKA A DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU

Výstupem projektu jsou sady pomůcek určené k laboratorním pracem do laboratoře fyziky. Sady budou sloužit ke studiu kinematiky hmotného bodu, dynamiky i přeměny energií.

3. VYTVOŘENÍ MODELŮ PRO VÝUKU A 3D FRÉZKA CNC

Výstupem projektu je 3D frézka typu Shape Oko, a 3D modely geometrických útvarů pro výuku matematiky a geometrie. Modely budou vyrobeny z plastu a budou rozebíratelné.

4. VÝROBA POMŮCEK – GENERÁTORU TROJFÁZOVÉHO ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ

Výstupem projektu je model generátoru trojfázového elektrického napětí, který bude využíván jako pomůcka pro výuku fyziky.

5. SAMOHYBNÝ ROBOT OVLÁDANÝ POČÍTAČEM

Výstupem projektu jsou samohybné senzorické roboty, které lze ovládat počítačem, a jejichž studium podporuje výuku automatizace a fyziky. 

6. VÝROBA POMŮCEK A PŘÍPRAVA LABORATORNÍCH ÚLOH PRO VÝUKU FYZIKY

Výstupem projektu jsou jednoduché fyzikální pomůcky do různých výukových témat. Jedním z výstupů je Newtonův rázostroj, který bude využíván jako pomůcka při výuce mechaniky. Jsou vyráběny demonstrační pomůcky pro podporu výuky optiky, pomůcky a pracovní listy pro výuku elektrostatiky, které budou využívány při laboratorních pracích. Dále pomůcky a pracovní listy týkající se termistoru, které budou využívány při dalších laboratorních pracích. A v neposlední řadě demonstrační pomůcky pro výuku mechaniky tuhého tělesa.