Studentský projekt – školní rok 2014/15

Průběh studentského projektu

Pro letošní rok jsme se rozhodli studentský projekt organizovat pouze pro studenty třetího ročníku, kterým se více hodí do studijního plánu – studenti čtvrtého ročníku mají již starosti s maturitou a maturitními projekty a studenti prvních dvou ročníků nemají ještě takové předpoklady pro to, aby vytvářeli kvalitní výstupy do projektu.

Garantkou studentského projektu pro školní rok 2014/2015 je Ing. Elena Chládková.

Témata

Zpravodajství o tvorbě studentského projektu pro SSPS TV a prezentace – výstupy budou čtyři video dokumenty v rozsahu 5 až 10 minut a příprava závěrečné prezentace celého projektu před celým ročníkem v závěru roku. Konzultantem této skupiny je ředitel školy.

Historie prostředků komunikace – historie prostředků, které zásadním způsobem změnily komunikaci mezi lidmi, jejich konstrukční a fyzikální podstata. Konzultantkou této skupiny je Mgr. Krajčová.

Kryptologie, aneb od šifry Julia Caesara až k současnosti – jak šel vývoj šifrování, od Julia Ceasara, před kardinála Richelieu, Enigmu, kód Navaho až do současnosti. Konzultantkou této skupiny je Ing. Řejhová.

Přenos dat se zaměřením na optická vlákna – historie přenosu dat, optická vlákna, princip funkce, druhy, vlastnosti, výhody a výroba.  Konzultantkou této skupiny je RNDr. Zýková.

Jazyk jako bariéra komunikace, nebo už ne? – od posunkové řeči ke slovníkům až po překladače, historie, současnost, budoucnost, otázka, zda má význam zavádět umělý světový jazyk, otázka, zda vzhledem k překladačům bude časem zbytečné se učit cizí jazyky. Konzultantkou této skupiny je Mgr. Janotová.

Netiketa, aneb jak se chovat na internetu – historie internetu, jak zasahuje do života lidí, problém kyberšikany, jak správně posílat e-mail, problematika sociálních sítí. Konzultantem této skupiny je pan Karafiát.

Od PC k chytrým telefonům a co bude dál -  masového rozšíření osobních počítačů jako historie, chytré telefony jako současnost, jaký se předpokládá další vývoj.  Konzultantem této skupiny je pan Flachs.

Méně užívané komunikační prostředky – komunikační symboly, obrázková komunikace, komunikační systém BLISS, VOKS, Makaton, problematika komunikace postižených, jak jim technika zvyšuje kvalitu jejich života a co by se pro ně ještě dalo udělat. Konzultantkou této skupiny je Mgr. Kabátková.

Internet OF THINGS – komunikace člověka s přístroji, domácími spotřebiči, domem apod. s využitím mobilních zařízení. Konzultantkou této skupiny je pan Řežábek.

SPECIÁLNÍ TÉMATA

Konstrukce Formule I – mezinárodní projekt s účastí na soutěži. Konzultantem je Bc. Palek

Zpravodajství SSPS TV -  série čtyř speciálních vydání SSPS TV o zajímavých událostech na škole. Konzultantem této skupiny je ředitel školy.

Projekt Osvětim – cílem je vytvoření technické dokumentace a vytvoření 3D modelů koncentračních táborů Auschwitz I a Auschwitz II – Birkenau. Konzultantem této skupiny je ředitel školy.