Závěrečné prezentace studentských projektů

Studentský projekt 2013/2014

závěrečné prezentace

hlavicka

Na konci školního roku proběhly prezentace všech patnácti tříd prvních až třetích ročníků, které během roku pracovaly na zadaných úkolech v předmětu Studentský projekt. Prezentace proběhly veřejně před všemi třídami daného ročníku během tří dnů. Hodnocení těchto prezentací se účastnili vybraní učitelé a pracovníci projektu OPPA na naší škole.

Některé třídy více než jiné pochopily, že cílem je naučit se týmové spolupráci, řešit nastalé problémy, komunikovat mezi sebou i vyučujícími, a naučit se dodržovat stanovené termíny výstupů. Současně propojit problematiku z různých oblastí lidského zkoumání a v závěru tento svůj výzkum odprezentovat.

VIDEO ZÁVĚREČNÉ PREZENTACE 1. A 3. ROČNÍKŮ

VIDEO ZÁVĚREČNÉ PREZENTACE 2. ROČNÍKŮ

Během celého roku třídy odevzdávaly výstupy, ke kterým se na začátku roku zavázaly. Získávaly od svých konzultantů za tyto výstupy body. Garant ročníku se s třídami pravidelně scházel a kontroloval průběh plnění projektu. Mohl dát třídám v závěru bonusové body za mimořádnou týmovou spolupráci, která přinesla i přes výpadky jednotlivců očekávaný výsledek. Na konci roku získaly třídy také body za závěrečnou prezentaci.

projekt1

V prvním ročníku třídy zpracovávaly téma Komunikace mezi lidmi. Nejlepšího skóre dosáhla třída 1.D.

V druhém ročníku třídy zpracovávaly téma Leonardo da Vinci. Nejlepšího skóre dosáhla třída 2.B.

V třetím ročníku třídy zpracovávaly téma Letíme ke hvězdám. Nejlepšího skóre dosáhla třída 3.A.

projekt2

projekt3

projekt4

projekt5

projekt6

Všem vítězným třídám ještě jednou blahopřejeme! Mimo dobrého pocitu ze samotného vítězství získaly od školy proplacenou třídní odměnu.

Za vedení projektu OPPA Mgr. Ivona Spurná.